Κυριακή 30 Μαρτίου 2014

Η ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΑ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ

Το κείμενο της εισήγησής μου, από τα Πρακτικά του Συνεδρίου "6η Μαθηματική Εβδομάδα", που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας της ΕΜΕ, όπως και κάθε Μάρτιο εδώ και έξι χρόνια...