Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

Blod | Μιχαηλίδης Τεύκρος | Η έννοια του ωραίου στα Μαθηματικά και την Τέχνη

Blod | Μιχαηλίδης Τεύκρος | Η έννοια του ωραίου στα Μαθηματικά και την Τέχνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου